หัวใจนักบริการ

ไทยประกันชีวิต มีคืนมีคุ้ม
ธนทวี 1 10/5
“ผลตอบแทนแน่นอน…
ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น”
หากท่านกำลังมองหาทางเลือกสำหรับการออม ที่สามารถทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนแน่นอน ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะเป็นเช่นไร…

ไทยประกันชีวิต มีคืนมีคุ้ม ธนทวี 1 10/5 นับเป็นทางเลือกที่ลงตัวสำหรับผู้มีเงินออมทุกท่าน เพราะเป็นแบบประกันที่มีเงินคืนให้อย่างต่อเนื่องทุกปี ในอัตราสูงถึง 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และครบสัญญาท่านยังได้รับเงินก้อนคืนเพื่อแผนการต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นแผนด้านการศึกษาสำหรับบุตร แผนการเกษียณอายุ พร้อมกันนี้ เบี้ยประกันชีวิตยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

feature-image